در این پست می خواهیم چگونه دریافت خروجی از لیست ها در Asp.Net با فرمت اکسل را آموزش دهیم. نمایش دادهای دریافتی روی وب سایت به فرمت های مختلف به جز نمایش به صورت html که روی مرورگرها به نمایش در می آید یکی از پرکاربردترین قسمت ها در وب سایت ها می باشد. خروجی داده ها به فرمت pdf یا word یا excel و ... از جمله فرمت هایی است که کاربرد آن روی وب سایت ها با زبان Asp.Net به طور زیادی مورد استفاده قرار می گیرد. امروز می خواهیم یکی از این فرمت ها یعنی اکسل را با هم بیاموزیم.