استفاده من از html بسیار محدود هست، اوائل که بلد نبودم از واژه پرداز استفاده می‌کردم برای اون کدهایی که می‌خواستم یه فایل دو کلمه‌ای می‌ساختم با واژه پرداز یکیش رو Bold می‌کردم ببینم کدش چیه و … کثیف‌ترین کار برای یادگیری